10. évfolyam kategória bejegyzései

Petőfi Sándor – A helység kalapácsa

Fejenagy, vagy ahogy mindenki ismeri “A helység kalapácsa” negyven éves, erős hangú, széles tenyerű kovács.

A nép az esti imára gyűlik össze a templomban, majd miután mindenki hazatért, csend telepszik a templomra, csak két éhes pók harcol egymással egy légyért. A combját leejtik. és egy egér elfut vele. Ekkor egy ember felhorkan álmából, felnéz, az ajtóhoz megy, de nem jut ki. „Bezártak. Hogy szabadúljak?” mondja. Hiába kiabálna, a falu innen fél óra. Kitalálja, hogy felmegy a toronyba, és a harangkötélen fog leereszkedni…

A helység nyugati részén áll egy kocsma, melyet Erzsók, a gazdasszony sajátjának nevez. Erzsók 55 éves, arcán pír, egyes pletykák szerint iszákos. Idejár a kocsmába a falu népe vasárnap délután, és egészen addig maradtak, míg ki nem rúgták őket. Közöttük volt a helyi kántor is, aki szerelmes volt Erzsókba, az ivás mellett ezért is járt ide. Mellette volt barátja, Bagarja is, aki a csizmacsinálás mestere volt, nagytermetű bajuszos. Mellette Harangláb egyházfi, akitől Bagarja megkérdezi, hogy hol van Fejenagy. Harangláb csak azt válaszolja, ha itt nincs, már nem is lesz.
Egyszer csak nyílik az ajtó és belép Csepü Palkó, a tiszteletes lovainak gondozója. Alighogy belépett, jöttek is utána hősi seregek ivadékai, a kancsal hegedűs, a sánta bőgős és a félszemű cimbalmos. Zenélni és inni kezdenek, csatlakoznak hozzájuk lányok is. Harangláb a kántor érdemeit kezdi dícsérni, aki egész este le se vette a szemét Erzsókról. Ezt a kántor nagyon hízelgőnek találja, és bevallja, hogy bár felesége van, szerelmes Erzsókba. Harangláb biztatására elindul, hogy szerelmet valljon Erzsóknak…

Közben Fejenagy leért a kötélen, és nem történt baja. Elindul a kocsmába szemérmetes Erzsókhoz, akibe titkon szerelmes. Belépett a kocsmábam és csak Bagarja vette őt észre a nagy mulatságban. Köszönti is, ám Fejenagy nem tudja levenni a szemét a képről amit lát: a kántor Erzsók lábainál szerelmet vall. Odaáll hát a kántor mögé, és megveri. A lágyszívű kántor elkezd bőgni, és megbánja “bűnét”, hogy beleszeretett Erzsókba, és azzal védekezik, hogy Harangláb bátorította, hogy szerelmet valljon. Fejenagy kérdőre vonja Haranglábat, aki félelem nélkül megmondja, hogy így történt, és azért tette, mert utálja Fejengyot. A sértegetésből tett lesz, és Fejenagy orrba vágja, majd megtépi. Erzsók elájul, mire Csepü Palkó is beáll Fejenagy mellé és Haranglábat püfölni kezdi. Kitör a verekedés, a béke barátja Bagarja pedig a lányokkal együtt elmegy.

Bagarja fut, férfihoz nem illő módon, egyenesen az öregbíróhoz, ami előtt ott állt a kaloda. A bíró a fapadon aludt. Nagy nehezen felébreszti. Beszólnak a szomszéd pontos kisbírónak is, aki épp a feleségét verte kedvtelésből, és elmentek az amazonlelkű Mártához a kántor feleségéhez is, hogy négyen menjenek a kocsmához. A kocsmában még folyt a harc, a székek a poharak és asztalok összetörve, minden véres volt, és egy vértócsában állt egy leharapott fül. Márta kihúzta a kántort a lábánál fogva az asztal alól, és a hajánál fogva rángatta el. A kevés szavú bíró lecsillapította a harcot, és kérdőre vonta Haranglábat és Fejenagyot. Előbbit megdorgálta, utóbbit kalodába csukatta.

Elemzés:

  • Komikus hősköltemény négy énekben. Eposzparódiának is tekinthető, mert a klasszikus eposzi szerkezet fellelhető benne.
  • 1844 októberében írta.
  • Megtalálható benne a paródia két legfontosabb eszköze: a karikírozás és az ellentétezés.

Hasonlatok:

  • nap felkelése – Panni szolgáló ébredése
  • lábak dobogása – hangok, melyeket a tiszteletes hall, miközben elmélyül a Bibliában.
  • elsiklik a pillanat – elsiklik a hal a halász kezei közül
  • lemenő nap – paprika, vagy spanyolviasz
  • Harangláb és Fejenagy esése – kövek omlása a várak tetejéről
  • véres föld – vörös posztó

Négy ének, három (+ egy) helyszín:
1. ének: templom
2. ének: kocsma
3. ének: templom és kocsma
4. ének: bíró lakása (+ kántor lakása), kocsma

Kellemes csalódás volt. Féltem tőle a nyelvezet miatt, de nagyon érthető, sőt, élvezhető mű volt. Nem is hosszú, gyakorlatilag még lassan olvasva és értelmezve is körülbelül egy óra alatt elolvasható.

8/10

999634951a

Hozzászólás

Kategória: 10. évfolyam

Madách Imre – Az ember tragédiája 1.

Mivel ez a könyv nem olyan rövid, 3 részletben fogom leírni, 5 színenként. Értékelés a 3. rész végén lesz.

1. szín: A mennyekben.
Isten megteremti a világot, dicséri őt mindenki, kivéve Lucifert, aki isten játékszerének tekinti az egészet. Lucifer a “tagadás ősi szelleme”, örökké harcol Istennel. Isten a Paradicsomba száműzi Lucifert, ahol a középső 2 fát megátkozza.

2. szín: A Paradicsomban.
Ádám és Éva élvezik a földi életet. Mikor Éva szakítani akar egy almát a Tiltott fáról, az Úr figyelmezteti őt, hogy halandóvá válnak, amennyiben eszik belőle. Elgondolkodnak, vajon miért tilos megenni, ekkor megjelenik Lucifer. Ádámék megijednek tőle. Lucifer megpróbálja őket elcsábítani, ez sikerül is és esznek a Tudás fájából, Isten pedig száműzi őket a Paradicsomból.

3. szín: Pálmafás vidék a Paradicsomon kívül.
Ádám és Éva az édeni világot próbálják visszacsinálni, azonban Lucifer megmondja nekik, hogy ezentúl nem ez, hanem a család és a tulajdon lesz a legfontosabb. Ádám a szemére veti, hogy Lucifer tudást ígért neki, de csak annyi történt, hogy Isten elhagyta őket. Ádám kíváncsivá válik, tudni akarja, hogyan is működik a világ. Lucifer kineveti, és szólítja a a Föld szellemét (csak 2 mondat erejéig “látszik”). Lucifer türelemre inti Ádámot, aki nem akar várni. Lucifer meghajtja fejét.

4. szín: Egyiptom.
Ádám, mint fáraó jelenik meg, Éva mint a megvert rabszolga felesége. A rabszolga a fáraóhoz fut segítségért, de Éva azt mondja neki, hogy a fáraó nem fog segíteni. Végül a fáraó mégis elküldi a felügyelőket, de a rabszolga meghal. Éva megsiratja, majd elviszik a rabszolgát. A fáraó maga mellé parancsolja Évát, akit elborzaszt a nép szenvedése, de mivel az a feladata, hogy a végsőkig szolgálja a fáraót, nem száll szembe vele. Azonban a fáraó mégis hajlik a kérésre, és elengedi őket. Megjelenik Lucifer, Ádám pedig tudni akarja, milyen híre lesz ezer év múlva.. Lucifer gúnyolódik vele, azt mondja, hogy csak egy múmia marad belőle, szelleme elveszik. Újra elindulnak.

5. szín: Athén.
A nép unatkozik, semmi érdekeset nem találnak a világban. Éva, mint Lucia, Miltiádész (Ádám) neje, fiával, Kimónnal áldozati tárgyakat visznek a templomba. Éva imádkozik, közben meséli a fiának, hogy az apja messze földön jár, és fél, hogy a nagyravágyás felülkerekedik rajta. Magógok jönnek és elkezdik gúnyolni a hadvezért, hazaárulással vádolják és halált követelnek. Éva kilép a templomból és megtudja, hogy az elítélt, maga Miltiádész. Ráförmed Kriszposzra, és Therszitészre, hogy hogy lehetnek ennyire hálátlanok, hiszen Miltiádész sokat tett értük. Lucifer jön a hírrel, hogy Miltiádész ellenük fordult. A nép el akarja fogni Évát és túszt csinálni belőle, azonban ő a templomba menekül. Megjön Miltiádész, a nép elkezdi éltetni, Éva átkozza. Miltiádész elmondja, hogy csak azért jött vissza, mert megsebesült. Közben a tömeg megint árulónak mondja. Éva vissza akarja tartani, de Miltiádész kilép a templomból, és szembenéz sorsával, a halállal. Előtte még levonja a következtetést, lehet az ember bárki, a végzete ugyanaz…

(Folyt. köv.)

Hozzászólás

Kategória: 10. évfolyam

Madách Imre – Az ember tragédiája 2.

6. szín: Rómában.
Ádám, mint Sergiolus, Lucifer, mint Milo, Éva, mint Júlia.
Gladiátorküzdelem folyik éppen. Sergiolus fogad Catulussal, hogy nem a Catulus által kiszemelt gladiátor fog győzni. A tét Júlia és Catulus lova. A gladiátort kivégzik, így Sergiolusé lesz a ló, Júlia pedig örül a győzelemnek. (Ezalatt táncosok jönnek szórakoztatni a közönséget)Catulus összeölelkezik Cluviával, Milo Hippiával, és elkezdenek egy elég pajzán dalt énekelni. Egyedül Júlia búslakodik, és mikor Sergiolus megkérdezi mi baja, azt válaszolja, hogy ő inkább fájdalat érez, mint örömöt. Sergiolus bevalja, hogy ő is hasonlóképp vélekedik. Közben Milo jobb mulatságot ígérve behozatja nyílt koporsóban a halottat, majd itallal kínálja, Hippia pedig megcsókolja. Megjelenik Péter apostol és a szemükre veti, hogy meggyalázzák Istent, de megkapják majd méltó büntetésüket. Hippia elborzad ennek hallatán, Péter apostol feloldozza, megkereszteli. Hippia meghal. Catulus és Cluvia elundorodik ettől a világtól és Thébaiszba indulnak. Sergiolus azért imádkozik, hogy Isten megkönyörüljön. Az Úr meg is bocsát, a föld újra elkezdhet felvirágozni…

7. szín: Konstantinápolyban.
Ádám, mint Tankréd, Lucifer, mint fegyvernöke.
Tankréd jön a kereszteshadak élén Luciferrel. Az emberek azt hiszik rá, hogy ellenség. Tankréd csodálkozik rajta, hiszen békével jött, de az emberek nem hisznek neki. A sereg tábort ver a ligetben, Lucifer kigúnyolja Tankrédot az eszméiért, hiszen rajta kívül már senki nem hisz benne. Polgárok jönnek, Tankréd megpróbál szállást kérni, de nem adnak neki. Papok jönnek a főpappal az élen. Tankréd elpanaszolja neki bánatát, de a pap azt mondja, sokkal fontosabb dolga van, mert az eretnekek felett kell ítélkeznie, és szerinte Tankrédnek is inkább mennie kéne a pogányokat megölni. Elmennek, Tankréd pedig elborzad a hallottakon (Lucifer kineveti). Haza akar menni északra, ahol még tiszták az emberek, de Lucifer nem ért vele egyet.
Éva, mint Izóra jön, szolgálójával, Helene-vel. Segítséget kérnek Tankrédtól, mert üldözik őket a keresztesek. Tankréd megnyugtatja, hogy biztonságban van. Izóra, meg akarja hálálni, de Tankréd csak egy emléket kér tőle a zászlójára. Izóra egy szalagot ad neki. Izóra zárdába vonul, búcsúzóul megmondja a nevét, Helene Lucifertől búcsúzik, aki sietteti Tankrédot. Helene is belép a zárdába,, Izóra pedig arról álmodozik, hogy bárcsak még egyszer hallhatná Tankréd hangját. Tankréd odaáll a zárda falához, egyszer csak megjelennek az eretnekek.Boszorkányok szállnak az égen, egy csontváz megelevenedik, Tankréd képzeletében összefolyik a valóság és az álom. Tankréd kétségbeesve futna ebből a világból, pihenne már. Lucifer teljesítve kérését egy új világba vezeti.

8. szín: Prágában.
Ádám, mint Kepler, Éva, mint Borbála (Kepler neje), Lucifer, mint Kepler famulusa.
Az udvaroncok a változó világról beszélgetnek. Rudolf Keplerhez fordul segítségért, hogy megfejtse álmát, és felveti, hogy egy félbemaradt kísérletét is be kéne fejezni, már minden vele kapcsolatos művet elolvasott. Elmondása szerint Keplernek rossz híre van az udvarban, az egyházi tanok tagadása és a börtönben ülő anyja miatt, akit megpróbál folyton kiszabadítani. Kepler azzal védekezik, hogy hát mégiscsak a fia. Rudolf elővigyázatosságra inti, és úgy véli, az egyház sokkal fontosabb. Kepler elmereng ezen, az udvaroncok kinevetik.
Borbála jön, és lehordja őket, amiért ők is az újításokra vágyókhoz csapódnak. Ők tiltakoznak, hogy nem, ellenben Kepler nagyon is. Borbála szinte gúnyosan mondja,hogy a férje “beteg”. Két udvaronc odamegy Keplerhez és jóslatot kér tőle, ezalatt Borbála a harmadikkal titkos találkozót beszél meg. Miután elmennek az udvaroncok,Kepler és Borbála kimennek z erkélyre. Borbála megpróbál pénzt kérni, mire Kepler a szemére veti, hogy rengeteget dolgozik és mindent neki ad, ő meg csak elherdálja és hogy hogyan lehet ilyen hálátlan. Erre Borbála sértődötten közli, hogy ő hozta őt jobb társaságba. Keplert azonban ez nem izgatja, mert sokkal fontosabbnak tartja a boldogságot, és hogy szereti Borbálát. Borbála bocsánatot kér, Lucifer jön, Kepler odaszól neki, hogy jóslatra van szüksége. Lucifer elmegy, Borbála ezalatt a lugoshoz ér, ahol már várja az udvaronc. Borbála nem képes megcsalni Keplert (aki közben megint elmerengett), felhangzik a Marseillaise, ami Kepler gondolataiban a jövő dala.

9. szín: Párizsban.
Lucifer, mint bakó, Ádám, mint Danton.
Danton az emelvényen áll és szónokol a szabadságról. A nép élteti és nagy buzgalommal vetné bele magát a harcokba. Egy tiszt kilép a tömegből, hogy ő vállalja a vezetést, még a haláltól sem fél. Danton nem hisz neki, mire a tiszt fejbe lövi magát. z újoncok elmennek. Danton elbúcsúzik tőlük, addigra a nép már halált kiált az arisztokratákra, és elindul a börtönökhöz.Néhány sous-culotte egy márkit és annak testvérét (Évát) hozzák. Danton felmenti őket, de a márki (aki nem tudja, hogy ez a cím már nem létezik) figyelmezteti, ha mégis bűnösök, hazaáruló lesz belőle. Danton felajánlja, hogy lépjen be a seregben, de ő a király parancsára nem teheti, Danton figyelmezteti, hogy meghalhat. Az ifjú ellenszegül, a nemzetőrök elviszik.
Éva meglepődik azon, hogy Danton szeretetre vágyik és, hogy úgy érzi rokonlelkek. Éva ezt elutasítja. Visszatér a tömeg, az egyik sous-culotte egy gyűrűt ad Dantonnak, majd leszúrja Évát, aki egyszer csak véresen, tőrrel visszatér és arra kéri Dantont, töltsék együtt az éjszakát. Jön Saint-Just és hazaárulással vádolja Dantont. Robespierre lázítja a népet. Danton mielőtt a guillotine alá fekszik, odaszól Lucifernek, hogy: “Bakó ügyes légy – órjást vesztesz el.”

10. szín: Visszatér Kepler.
Kepler minthogyha álmodta volna a Párizsos jelenetet, felriad és értetlenkedve néz körül…Borbála kilép a lugosból és fel van háborodva, hogy az udvaronc férje meggyilkolására buzdítja. Közben Kepler az álmain elmélkedik, Lucifer felszólítja, hogy várják tanítványai. Az egyik tanítványa jön nagy buzgalommal, mindent tudni akar. Kepler kiokítja, hogyha mindent tudna, már isten lenne, és hogy azt amit most tudnak az utókor majd felülbírálja és nevetséges lesz. Azt tanácsolja neki, hogy dobjon tűzre minden tanulmányt és menjen ki a szabadba tapasztalatokat gyűjteni…Kepler pedig elindul a fejlődő új világba…

(folyt. köv.)

Hozzászólás

Kategória: 10. évfolyam

Madách Imre – Az ember tragédiája 3.

11. szín: Londonban.
Ádám, mint élemedett férfi, Luciferrel a Tower egyik bástyáján áll. A sokaság énekel, Ádám élvezi a zenét, azonban Lucifer felvilágosítja, hogy ez lentről jajveszékelésnek hallatszik, azonban Ádám szerint ez akkor is az egyik legjobb világ eddig. Lemennek a Tower belsejébe, és munkásként lépnek ki. Egy komédiás hívja össze a népet, és Ádám és Éva történetét játssza el. A név jól szórakozik rajta, azonban Ádám undorodik tőle. Elmennek, egy kislány jön ibolyát árulva. Egy anya és egy lány vesz tőle, közben egy ékszer árus azon dünnyög, hogy mekkora konkurencia neki ez a kislány. Eközben Ádámék a táncolókhoz érnek.
Két koldus civakodik a helyéért eközben egy katona elcsalja egy mesterlegény táncosnéját. Lucifer élvezi ezt a fajta mulatságot, közben Ádám egy zenésszel beszélget. Megtudja, hogy a zenész egyáltalán nem szereti ezt az életmódot, kizárólag a megélhetésért csinálja. Éva jön a templomból az anyjával. Az árusok azonnal megrohamozzák őket portékájukkal, Ádám is szemet vet rá. Ádám ki akarja kísérni a tömegből Évát azonban az anyja nem engedi. Egy cigányasszony lép oda hozzájuk jósolni. Évának mindenféle jót jósol, azonban Ádám jövője homályos. Eközben Ádám egyre csak Éva után epekedik.
Tanulók jönnek a város borzalmairól és a természet szépségeiről elmélkedve, majd panaszkodó, versenyképtelen gyárosok. Jön egy kuruzsló is élet-elixírt árulva, a tömeg körülállja, valaki vesz is tőle. Éva megint jön, egyre jobban érdekli őt Ádám, ő pedig boldogan fut hozzá. A cigányasszony figyelmezteti őket, hogy az ő jóvoltából jöttek össze, fizetségül Lucifer pénzt ad neki. Ezalatt egy elítéltet hoznak, aki teljesen őrült. A nép gyűlik az akasztásra, Ádámék pedig elindulnak a Tower felé. Megállnak a szentképnél, Éva egy virágot tűz rá, de az hirtelen elhervad. A cigányasszony jön a rendőrökkel, Ádámék a Towerbe menekülnek. Egyszer csak megszólal a lélekharang és az emberek nyugovóra térnek.

12. szín: U alakra épült falanszter udvara.
A régi eszmék már mind elvesztek és a falanszterben születnek újak. Lucifer és Ádám falanszterbeliekké változnak. Lucifer beszól a tudósokhoz. Ádám és egy tudós elkezdenek elmélkedni a tudományokról, a letűnt világról.A tudós mélyen megveti a művészetet, mert gyerekesnek találja, de Ádám próbálja meggyőzni arról, hogy az épp oly fontos, mint a tudományok. A tudós a tapasztalást tartja mindenek előtt (közben kísérletezik). majd hirtelen megjelenik a Föld Szellemének Szava, és hatására széttörik a lombik. Emberek jönnek, köztük Éva. Az udvaron körbe állnak, egy aggastyán pedig sorban kiszólítja őket. Először Luthert, mert tanaival veszélyezteti a falansztert, majd Cassiust, mert verekedett, Plátót, amiért elvesztette a marhacsordát, Michelangelo-t, mert rendetlenül hagyta a műhelyét végül 2 nőt a gyerekeikkel. Az egyik gyereket orvosnak szánják a másikat pásztornak, ám amikor megpróbálják elvinni, Éva ellenáll. Később aztán megtörik, a gyerekeket elviszik a két nőt meg felajánlják az embereknek. Ádám kap is Éváért (Éva örömmel megy), azonban az emberek őrülteknek nézik őket. Lucifer cselekszik és elsüllyednek.

13. szín: Az űr
Ádám szomorúan néz vissza a Földre. Sivárnak találja az űrt és ridegnek. Lucifer gúnyolódik rajta, hogy magasba vágyott, most meg nem kell neki, és felajánlja, hogy térjenek vissza, de Ádám meggondolja magát. Megjelenik a Föld Szellemének Szava és vissza akarja fordítani őket, de ők tovább repülnek. Egyszer csak Ádám megmerevedik de újra feléled. Rájön, hogy küzdenie kell az eszméiért és vissza akar térni mégis a földre.

14. szín: Hóval borított táj.
Ádám, mint megtört aggastyán jön a hegyről Luciferrel. A táj kihalt, csupán egykét élőlény van. Egyszer csak jön egy vadászatra készülő eszkimó. Isteneknek nézi őket és felajánlja nekik áldozatul az első elejtett fókát. Elkezd imádkozni, hogy több legyen az élelem. Elmondja, hogy már a szomszédait is agyonverte, hogy neki több jusson., de mindig jönnek újak. Ádám és Lucifer belépnek a kunyhóba, hogy megnézzék az eszkimó nejét, Ádám pedig felismeri benne Évát. Éva Ádám nyakába ugrik és szívélyesen üdvözli őket. Ádám már nem akarja látni a jövőt. Felébred.

15. szín: Visszatér a 3. szín pálmafás vidéke
Ádám csodálkozik, hogy eltűntek a rémképek. Lucifer összegzi a történteket a saját, gúnyos stílusában, azonban Ádámban, még mindig ott a dac, hogy harcoljon Istennel. Éva megjelenik és megmondja Ádámnak, hogy terhes. Ádám meghajol Isten előtt. Ádám azonban még tudni szeretné, hogy milyen sors vár rá és ki fogja irányítani, hogy le ne térjen a helyes útról azonban csak homályos válaszokat kap rá. Most már csak egy dologtól tart: a Végtől.

Elemzés: Az ember tragédiája kétszintes dráma. 15 színből áll, ezeknek nagyon tudatos a szerkezete. Aranymetszés található benne, tehát 2/3 – 1/3 arányban oszthatók el a színek. Az 1-3 illetve a 15. szín keretszínek, a 8, 10 Prágában játszódik a 3-15 színek pedig az Édenen kívül. A 9. szín a legérdekesebb mind közül, ez az úgynevezett “álom az álomban szín”, ugyanis ezt Kepler álmodja.A mű nem így nézett ki eredetileg, Ebben a formában Arany János jóvoltából olvashatjuk, aki eszközölt benne némi változtatást 🙂 A műben rengeteg szállóige található ezek közül 1-2:
– “Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen” (1. szín)
– “Hol szellem van, ott győzelem” (7. szín)
– “Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!” (15. szín)

Nekem személy szerint iszonyúan tetszett. Kicsit nehéz a nyelvezete, de mindenképp érdemes elolvasni mert fantasztikus mű 🙂 Ráadásul nem is az a “fú de hosszú és fél év alatt lehet csak kiolvasni” regény. mellesleg szerintem az alapvető műveltséghez hozzátartozik ennek a műnek az ismerete 😀

9/10

Hozzászólás

Kategória: 10. évfolyam